Terug

Selectie criteria

Selectie criteria

De Ureka Mega Challenge staat open voor een breed scala aan ideeën . Er zijn echter wel criteria waar een idee aan moet voldoen. En daarnaast is het ook van belang dat de deelnemers a voldoende vertrouwen en draagvlak bij de jury creëren door zich goed te presenteren en enthousiasme en gedrevenheid uit te stralen. Een Ureka stelling is: 

Hieronder tref je een overzicht van de selectie criteria.

Waar worden de ideeën en Urekanten op beoordeeld? uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke criteria

 • Heeft de deelnemer voldoende capaciteit om het plan te realiseren?
 • Is het een individuele aanmelding of is er een team?
 • Wat is de persoonlijke drive voor dit plan?
 • Lukt het de deelnemer(s) om voldoende draagvlak te creëren?
 • Welke acties heeft de deelnemer al ondernomen voor zijn idee?
 • Straalt de deelnemer enthousiasme en doorzettingsvermogen uit?

Inhoudelijke criteria

Eerste selecties

 • Past het plan in de UMC Utrecht strategie Connecting Worlds?
 • Is de behoefte van deze doelgroep duidelijk gedefinieerd en voldoende onderzocht?
 • Zijn er meetbare doelstellingen gedefinieerd?
 • Is de inhoud van het plan helder, concreet en voor iedereen te begrijpen?
 • Hoe innovatief is het plan? 
 • Zijn er concurrenten of vergelijkbare ideeën op de markt?
 • Is de gestelde tijdlijn realiseerbaar en past het binnen budget?
 • Hoe groot is de markt? Is het idee opschaalbaar?
 • Is het idee duurzaam?

Finale selectie

 • Is het plan financieel haalbaar en is de voorgenomen investering realistisch?
 • Hoe reëel is de kans dat de investering kan worden terug verdiend?
 • Zijn de eventuele risico’s en marktkansen voldoende in kaart gebracht?
 • Zijn er al geïnteresseerden of samenwerkingspartners?
 • Hoe groot is de kans dat dit idee/product gevaloriseerd wordt?
 • Hoe groot is de daadwerkelijke behoefte aan dit idee en is dit de enige oplossing?
 • Wat is het toekosmtperspectief? Opschaling buiten UMCU? Opschaling nationaal, internationaal?

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? uitklapper, klik om te openen

 • De gestelde deadlines zijn hard.
 • Tijdens het Ureka traject moeten de Urekanten aanwezig zijn op de bijeenkomsten en tijdens de finale show.
 • De opbrengsten en kosten zijn transparant en meetbaar.
 • Afhaken is geen optie tijdens het traject, er wordt in jou geïnvesteerd in tijd, expertise en geld. Ook van externe experts.
 • Het UMC Utrecht moet baat hebben bij een investering in jouw idee (PR/financieel/pilot)
 • De finalisten moet een divisie of directie weten te enthousiasmeren en bereid vinden de helft van het prijzengeld te betalen (Dragons kunnen daarbij helpen).
 • De winnende deelnemer moet binnen een jaar een functionerend prototype en vooruitgang kunnen presenteren 
 • Het prijzengeld mag alleen in de ontwikkeling van het product of test/pilot kosten worden geïnvesteerd, niet in persoonlijke salariëring.