Terug

Selectie criteria

Selectie criteria

De Ureka Mega Challenge staat open voor een breed scala aan ideeën. Er zijn echter wel criteria waar een idee aan moet voldoen. Ook wordt er gekeken of de deelnemers voldoende gemotiveerd en gedreven zijn om de ideeën daadwerkelijk te realiseren. Een Ureka stelling is: Beter een pril idee met een sterk team, dan een uitgekristalliseerd idee en een minder gemotiveerd team!

Hieronder tref je een overzicht van de selectie criteria.

Waar worden de ideeën en Urekanten op beoordeeld? uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke criteria

 • Heeft de deelnemer voldoende capaciteit om het plan te realiseren?
 • Is het een individuele aanmelding of is er een team?
 • Wat is de persoonlijke drive voor dit plan?
 • Lukt het de deelnemer(s) om voldoende draagvlak te creëren?
 • Welke acties heeft de deelnemer al ondernomen voor zijn idee?
 • Straalt de deelnemer enthousiasme en doorzettingsvermogen uit?

Inhoudelijke criteria

Eerste selecties

 • Past het plan in de UMC Utrecht strategie Connecting Worlds?
 • Is de behoefte van deze doelgroep duidelijk gedefinieerd en voldoende onderzocht?
 • Zijn er meetbare doelstellingen gedefinieerd?
 • Is de inhoud van het plan helder, concreet en voor iedereen te begrijpen?
 • Hoe innovatief is het plan? 
 • Zijn er concurrenten of vergelijkbare ideeën op de markt?
 • Is de gestelde tijdlijn realiseerbaar en past het binnen budget?
 • Hoe groot is de markt? Is het idee opschaalbaar?
 • Is het idee duurzaam?

Finale selectie

 • Is het plan financieel haalbaar en is de voorgenomen investering realistisch?
 • Hoe reëel is de kans dat de investering kan worden terug verdiend?
 • Zijn de eventuele risico’s en marktkansen voldoende in kaart gebracht?
 • Zijn er al geïnteresseerden of samenwerkingspartners?
 • Hoe groot is de kans dat dit idee/product gevaloriseerd wordt?
 • Hoe groot is de daadwerkelijke behoefte aan dit idee en is dit de enige oplossing?
 • Wat is het toekosmtperspectief? Opschaling buiten UMCU? Opschaling nationaal, internationaal?

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? uitklapper, klik om te openen

 • De gestelde deadlines zijn hard.
 • Tijdens het Ureka traject moeten de Urekanten aanwezig zijn op de bijeenkomsten en tijdens de finale show.
 • De opbrengsten en kosten zijn transparant en meetbaar.
 • Afhaken is geen optie tijdens het traject, er wordt in jou geïnvesteerd in tijd, expertise en geld. Ook van externe experts.
 • Het UMC Utrecht moet baat hebben bij een investering in jouw idee (PR/financieel/pilot)
 • De finalisten moet een divisie of directie in het UMC Utrecht of de eigen externe organisatie weten te enthousiasmeren om de helft van het prijzengeld, te weten 25.000 euro, te investeren in het idee  (Cash of in kind).
 • De winnende deelnemer moet binnen een jaar een functionerend prototype en vooruitgang kunnen presenteren 
 • Het prijzengeld mag alleen in de ontwikkeling van het product of test/pilot kosten worden geïnvesteerd, niet in persoonlijke salariëring.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet