Ureka Mega Challenge

Meer waarde toevoegen, omdat ieder mens telt!

Maakt de innovatiekracht van het UMC Utrecht zichtbaar!

Weer heel veel mooie ideeën zijn ingediend vanuit professionals uit het UMC Utrecht, met samenwerkingspartners en studenten. Vanuit alle hoeken wil iedereen zich inzetten om de doelstellingen van de strategie Connecting World te realiseren en de kwaliteit van de medische zorg voor zowel patiënten als behandelaars te verbeteren. Trots zijn wij op iedereen die hieraan mee wil doen. Aan het Ureka team nu de lastige taak om 8 ideeën eruit te halen en in het Ureka traject op te nemen!

Innovaties kunnen bijdragen om de doelstellingen van het UMC Utrecht te realiseren en ondersteunen.  
Je kunt hierbij denken aan:
 

  • Innovaties die bij preventie, diagnose, behandeling, nazorg of revalidatie potentiële meerwaarde kunnen bieden (o.a. medisch, technisch)
  • Innovaties die bijdragen aan preventie, de juiste zorg op de juiste plek, gepersonaliseerde zorg op maat en daarmee de eigen regierol van de patiënt verhogen( E-Health, data analytics).
  • Innovaties die onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals verbeteren of gedragsverandering bewerkstelligen (o.a. sociale innovaties en proces innovaties).
  • Innovaties die een groter belang dienen en impact hebben op preventie van ziektes en het stimuleren van gezond gedrag bij burgers. (o.a. Healthy Living, duurzaamheid, data analytics).

    Belangrijk is:
    Hoeveel impact heeft de implementatie van deze innovatie en voegt het daadwerkelijk meer waarde toe?

Inschrijving gesloten

Lees meer